MARKETING PARTNER MAGAZIN

A piackutatás

Irta: Varga István dr. egyetemi magántanár.
Újabban sok szó hallatszik a piackutatásról, kifejlesztésének szükségességéről. Sokan félreértik a szót, más értelmet tulajdonítanak neki, mint kellene. Azt hiszik, hogy a piackutatás alatt azt kell érteni, amit a szó tulajdonképpen jelent: vagyis új piacoknak, értékesítési lehetőségeknek tudományos eszközökkel való kikutatását. Erről azonban szó sincs, ilyenfajta problémákat tudományos eljárásokkal csak kivételesen lehet megoldani, általában azonban ez a feladat mégis csak a hozzáértő, jó külföldi összeköttetésekkel és tapasztalatokkal rendelkező kereskedelem által oldható meg.

Tudományos piackutatás alatt mást kell érteni. Két ágát kell megkülömböztetni: a szubjektív és az objektív piackutatást. A szubjektív piackutatás a piac fogyasztási szokásainak és a fogyasztást kialakító motívumoknak vizsgálatából áll. E motívumok ismeretének rendkívül nagy gyakorlati jelentősége van. Csak e motívumok ismerete alapján tisztázható az, hogy a közönség miért fogyaszt egyes cikkeket s miért nem fogyasztja azokat nagyobb mértékben. A pénzhiányra való utalás ugyanis ezt az utóbbi kérdést nem világítja meg kellően, mert a különböző cikkek egymással versengenek és arra mindig van mód, hogy a közönség valamely cikk fogyasztását csökkentse, hogy egy más cikk fogyasztását növelni tudja.

Bővebben: A piackutatás

A kereslet elaszticitás fogalom- és problémaköre Varga István megközelítése szerint

Varga a reklám kutatása kapcsán objektív piackutató módszernek tartotta a kereslet elaszticitási vizsgálatokat, melyek nála különös jelentőséget kaptak a reklám célszerűségének elbírálása terén. A kereslet elaszticitási vizsgálatokkal azért indokolt részletesebben foglalkozni, mert a fogyasztói kereslet befolyásolása terén Varga ezeknek a vizsgálatoknak a szerepét emelte ki. Hasonlóan Keyneshez a keresleti oldal behatóbb elemzésére irányította a figyelmét. A dinamika szerepét hangsúlyozta a statikus vizsgálattal szemben.

A keresleti oldal, ezen belül a fogyasztói kereslet elemzése és annak befolyásolása elhanyagolt területnek számított. Varga szerint a statikus szemléletmód volt az egyik fő oka, hogy a fogyasztói kereslet kutatása kikerült egy időre az érdeklődés középpontjából. A fogyasztói kereslet befolyásolása terén különleges jelentőséget tulajdonított a kereslet elaszticitási vizsgálatoknak.
Varga érdeme abban rejlik, hogy a magyar közgazdasági gondolkodással megismertette a kereslet elaszticitás fogalom- és problémakörét. A kereslet elaszticitási vizsgálatot egy makroökonómiai jellegű, dinamikus szemléletű, empirikus vizsgálatnak tekintette, mely a fogyasztói kereslet kutatása ill. befolyásolása terén objektív kiindulási alapként szolgál.

Bővebben: A kereslet elaszticitás fogalom- és problémaköre Varga István megközelítése szerint

Nemzetközi lapszemle

Szelestey Lajos,

A Szerkesztőbizottság tagja

 

 REUTERS

A Washington és a Peking közötti kereskedelmi háború miatt a költözködést, illetve az újabb beruházások késleltetését fontolgatja a Dél- Kínábann működő amerikai vállalatok 70%-a, mert a termelés hasznát jelentős részben elviszi a két ország ellenségeskedése. Ezt egy vadonatúj felmérés állapította meg, mint ahogy azt is, hogy a tengerentúli vállalkozók szerint őket jobban sújtja a vita, mint más államok érdekeltségeit. Az amerikai cégek egyharmadát kérdezték meg, de csak 1%-a mondta azt, hogy visszamegy a USA-ba. Ugyanakkor a kínai partnereknek csupán egyharmada gondolja úgy, hogy felül kell vizsgálnia eddigi üzletpolitikáját.

Kiderült, hogy a szállítási láncok, valamint az ipari központok inkább Délkelet-Ázsiába települnek át. A válság további fejleménye, hogy a vevők lassítják a megrendeléseket, illetve teljesen leállítják azokat, amíg nem látszik, hogy jobb idők jönnek.Az is előfordulhat, hogy inkább más, olcsóbb gyártót keresnek, hiszen a pótterhek megdrágítják a termékeket. Az amerikai vámok leginkább a nagy- és kiskereskedelmet hátráltatják, míg a kínai ellenintézkedések elsősorban a mezőgazdaságot érintik. Ám ezzel együtt úgy tűnik, hogy mindkét fél hosszú küzdelemre rendezkedik be.

Bővebben: Nemzetközi lapszemle